یکجور کلاه پوستی بازار صادرات کاهش هزینه های تولید

یکجور کلاه پوستی: بازار صادرات کاهش هزینه های تولید تولید سالیانه 70 هزار تن تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلی قزوین

گت بلاگز اخبار اجتماعی مردم جهت کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران دست به دست هم دهند

رییس دفتر سازمان‌ همکاری‌های ژاپن در کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه پروژه همکاری کشور عزیزمان ایران و ژاپن در زمینه کم کردن آلودگی هوا در قالب کمک‌های رسم

مردم جهت کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران دست به دست هم دهند

مردم جهت کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران دست به دست هم دهند

عبارات مهم : ایران

رییس دفتر شرکت همکاری های ژاپن در کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه پروژه همکاری کشور عزیزمان ایران و ژاپن در زمینه کم کردن آلودگی هوا در قالب کمک های رسمی توسعه ای انجام می شود، اظهار کرد: طی این پروژه متخصصان و کارشناسان ژاپنی دانش و تجربه خود را در زمینه کم کردن آلودگی هوا در اختیار متخصصان ایرانی قرار خواهند داد.

به گزارش ایسنا، کوبا یاشی رییس دفتر شرکت همکاری های ژاپن (جایکا) در کشور عزیزمان ایران در نشست خبری امضای قرارداد همکاری بین دولت کشور عزیزمان ایران و ژاپن در زمینه همکاری های علمی، فنی و آموزشی، اظهار کرد: جایکا یک شرکت دولتی ژاپنی است که اجرای پروژه کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران را بر عهده گرفته است.

مردم جهت کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران دست به دست هم دهند

وی افزود: بر اساس یافته های مطالعات توسعه ای که در سال ۱۳۷۶ انجام شد می توانیم در شرایط کنونی پروژه جدیدی را شروع کنیم. این پروژه کم کردن آلودگی هوا چهار سال به طول خواهد انجامید.

رییس دفتر شرکت همکاری های ژاپن در کشور عزیزمان ایران گفت: امیدواریم طی چهارسال آینده بتوانیم با حمایت های «جایکا» ظرفیت شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران را تقویت کنیم و شناسایی منابع آلاینده را به دقت انجام دهیم همچنین امیدواریم با سیاست هایی که دولت کشور عزیزمان ایران در پیش می گیرد کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران محقق شود.

رییس دفتر سازمان‌ همکاری‌های ژاپن در کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه پروژه همکاری کشور عزیزمان ایران و ژاپن در زمینه کم کردن آلودگی هوا در قالب کمک‌های رسم

یاشی تاکید کرد: تنها تلاش «جایکا» و دولت کشور عزیزمان ایران موجب کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی شود بلکه مردم نیز باید دست به دست هم دهند تا بتوانیم با تلاش جمعی اصلاح شرایط هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران را محقق کنیم. در همین چارچوب «جایکا» حمایت های خود را از دولت کشور عزیزمان ایران تقویت می کند و از فعالیت های شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران حمایت مستمر خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: امیدواریم در آخر دوره چهار ساله شاهد این باشیم که این پروژه بخشی از آلودگی هوا را کم کردن داده باشد.

رییس دفتر شرکت همکاری های ژاپن در کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه نشانه مهم پروژه همکاری علمی، فنی و آموزشی کم کردن هوای تهران، تقویت ظرفیت ها هست، گفت: دولت ژاپن تلاش دارد تجربه های خود را با شرکت های متفاوت کشور عزیزمان ایران در زمینه کم کردن آلودگی هوا به اشتراک بگذارد. امیدواریم بر اساس مطالعاتی که انجام می شود عالی ترین سیاست ها جهت کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران اتخاذ شود.

مردم جهت کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران دست به دست هم دهند

یاشی تاکید کرد: با اجرای این پروژه قرار نیست همه پرسشها حل شود ولی امیدواریم تا حدی بر کم کردن آلودگی هوا تاثیرگذار باشد. این پروژه می تواند نقطه شروعی جهت پیدا کردن راه حل نهایی کم کردن آلودگی هوا باشد.

رییس دفتر شرکت همکاری های ژاپن در کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه جهت ارتقای ظرفیت ها چهار سال وقت مناسبی هست، گفت: با توجه به اینکه این مطالعات در حال انجام است دولت کشور عزیزمان ایران می تواند قوانین و مقرراتی را متناسب با مطالعات وضع کند.

رییس دفتر سازمان‌ همکاری‌های ژاپن در کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه پروژه همکاری کشور عزیزمان ایران و ژاپن در زمینه کم کردن آلودگی هوا در قالب کمک‌های رسم

یاشی با بیان اینکه «جایکا» از متخصصان ژاپنی دعوت کرده است که دانش و تجربه خود را با طرف ایرانی به اشتراک گذارند، گفت: کمک دولت ژاپن به کشور عزیزمان ایران به منظور کم کردن آلودگی هوا در قالب کمک های رسمی توسعه ای هست. دولت کشور عزیزمان ایران به طور رسمی از دولت ژاپن درخواست اجرای این پروژه را کرده است و از آنجا که دولت کشور عزیزمان ایران به تقویت بحث های محیط زیستی علاقه مند است علاوه بر آن یکی از بااهمیت ترین پرسشها محیط زیست آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران است دولت ژاپن پذیرفته که در این زمینه همکاری کند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۷۶ مطالعاتی در زمینه آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است هست، گفت: بر اساس این مطالعات و درخواست دولت کشور عزیزمان ایران مصمم شدیم که حمایت خود را از شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد کردن دهیم.

مردم جهت کم کردن آلودگی هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران دست به دست هم دهند

رییس دفتر شرکت همکاری های ژاپن در کشور عزیزمان ایران اظهارکرد: کمک دولت ژاپن به کشور عزیزمان ایران در قالب تعهدات بین المللی است که کشور ما در زمینه محیط زیست برعهده دارد. دولت ژاپن متعهد است که در کشورهای در حال توسعه در زمینه محیط زیست هزینه کند.

واژه های کلیدی: ایران | پروژه | همکاری | آلودگی | ایرانی | آلودگی هوا | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs