یکجور کلاه پوستی بازار صادرات کاهش هزینه های تولید

یکجور کلاه پوستی: بازار صادرات کاهش هزینه های تولید تولید سالیانه 70 هزار تن تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلی قزوین

گت بلاگز اخبار اجتماعی چه خوب است که چمران عضو شورای شهر شود و پاسخگوی انهدام باغهای پایتخت کشو

نعمت احمدی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:وضعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران یعنی کوه بدهی ها و پروژه های نیمه کاره این شهر از جمله خطو

چه خوب است که چمران عضو شورای شهر شود و پاسخگوی انهدام باغهای پایتخت کشو

چه خوب است که چمران عضو شورای شهر شود و پاسخگوی انهدام باغهای پایتخت کشور عزیزمان ایران و عملکرد12ساله قالیباف باشد

عبارات مهم : ایران

نعمت احمدی وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به روزنامه آرزوی بزرگ گفت:وضعیت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران یعنی کوه بدهی ها و پروژه های نیمه کاره این شهر از جمله خطوط مترو که اجرایی شدن آن یعنی تاثیر مستقیم برکیفیت زندگی مردم و یعنی کم کردن ترافیک و زیاد کردن کیفیت زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران و کم کردن آلودگی. این پرسشها تنها یک مدیر می خواهد و آن مدیر شخصی نیست جز محسن هاشمی.

چه خوب است که چمران عضو شورای شهر شود و پاسخگوی انهدام باغهای پایتخت کشو

نعمت احمدی با اشاره به اینکه اگر محسن هاشمی از شورای شهر خارج شود،مهدی چمران جایگزین او خواهد شد،تاکیدکرد: باید از حضور چمران در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران استقبال کرد. این چمران است که باید در مورد باغات پایتخت کشور عزیزمان ایران که در طول دوران مسئولیت او در شورای شهر به مال های تجاری و برج های بتونی تبدیل شدند، پاسخ دهد. این چمران است که باید در مورد بریز و بپاش های خارج عرف شهرداری در 12 سال گذشته پاسخ دهد. اگر جریان اصلاحات به دنبال پاسخگویی است با حضور هاشمی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موافقت کند تا چمران مستقیما پاسخگوی عملکرد قالیباف در اداره شهر باشد.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | محسن هاشمی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs