یکجور کلاه پوستی بازار صادرات کاهش هزینه های تولید

یکجور کلاه پوستی: بازار صادرات کاهش هزینه های تولید تولید سالیانه 70 هزار تن تخم مرغ مازاد بر مصرف داخلی قزوین

گت بلاگز اخبار پزشکی ترمیم قلب های آسیب دیده با سلول های خودشفا دهنده

محققان اسید ریبونوکلئیک طویل بدون کدگذاری (ncRNA) را که ژن های کنترل کننده توانایی سلول های قلب را جهت ترمیم یا بازسازی قلب تنظیم می کند، شناسایی کره اند. 

ترمیم قلب های آسیب دیده با سلول های خودشفا دهنده

ترمیم قلب های آسیب دیده با سلول های خودشفا دهنده

عبارات مهم : کنترل

محققان اسید ریبونوکلئیک طویل بدون کدگذاری (ncRNA) را که ژن های کنترل کننده توانایی سلول های قلب را جهت ترمیم یا بازسازی قلب تنظیم می کند، شناسایی کره اند.

به گزارش مهر، جهت نخستین بار دانشمندان راهی جهت جنبش سلول های آسیب دیده قلب جهت درمان خودشان کشف کرده اند، پیشرفتی که ممکن است منجر به درمان های پیشگیرانه جهت نارسایی قلبی و سایر بیماری های قلبی شود.

ترمیم قلب های آسیب دیده با سلول های خودشفا دهنده

محققان موفق به کشف ncRNA شدند که توانایی کنترل توانایی سلول های قلبی را در ترمیم یا بازسازی داراست.

این RNA تازه که محققان نام آن را Singheart گذاشته اند، ممکن است جهت درمان نارسایی قلب در آینده موردهدف قرار گیرد.

محققان اسید ریبونوکلئیک طویل بدون کدگذاری (ncRNA) را که ژن های کنترل کننده توانایی سلول های قلب را جهت ترمیم یا بازسازی قلب تنظیم می کند، شناسایی کره اند. 

بر خلاف اکثر سلول های دیگر بدن انسان، سلول های قلب توانایی ترمیم و یا بازسازی موثر خود را ندارند، از اینرو حمله قلبی و نارسایی قلبی شدید و ناتوان کننده روی می دهد.

بیماری قلبی عروقی (CVD) علت مهم فوت در سراسر دنیا است و حدود ۱۷.۷ میلیون مورد از فوت و میر ناشی از CVD در سال ۲۰۱۵ را دربرگرفته است.

محققان موسسه ژنوم سنگاپور (GIS) و سیستم بهداشت دانشگاه ملی (NUHS) از تکنولوژی تک سلولی جهت کشف الگوهای نمایان شدن ژن در قلب سالم و بیمار استفاده کردند.

ترمیم قلب های آسیب دیده با سلول های خودشفا دهنده

این تیم کشف کرد زیرمجموعه منحصر به فردی از سلول های قلبی در قلب های بیمار، برنامه های ژنی مرتبط با تقسیم سلولی قلب را فعال می کنند، و بدهید ترتیب ناهمگونی نمایان شدن ژن سلول های قلب بیمار جهت نخستین بار آشکار شد.

علاوه بر این، آنها “ترمزی” را که مانع از تقسیم سلول های قلب و در نتیجه خوددرمانی می شود، کشف کردند. نشانه قرار دادن این “ترمزها” می تواند به ترمیم و بازسازی سلولهای قلب کمک کند.

محققان اسید ریبونوکلئیک طویل بدون کدگذاری (ncRNA) را که ژن های کنترل کننده توانایی سلول های قلب را جهت ترمیم یا بازسازی قلب تنظیم می کند، شناسایی کره اند. 

واژه های کلیدی: کنترل | درمانی | محققان | بیماری | بازسازی | نارسایی قلبی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs